کد مطلب:10
تاریخ انتشار:19 اسفند 1392 ساعت 10:36

راه اندازی کلینیک غیر حضوری خدمات مشتریان

چکیده: با افتتاح سایت جدید شرکت ویرا، مدیران این شرکت قصد دارند از همین طریق و با معرفی نرم افزارهای رایگان تست و رفع عیب احتمالی کالاها، آرامش خاطر استفاده کنندگان خود را تضمین نمایند. در همین راستا مشاورین فنی شرکت نیز از طریق تلفن های ویژه ای که در آینده ای نزدیک اعلام خواهند شد اقدام به آموزش شیوه بکارگیری صحیح محصولات و پاسخگویی به سوالات مخاطبین و رفع ابهامات مورد نظر مردم خواهند نمود

با افتتاح سایت جدید شرکت ویرا، مدیران این شرکت قصد دارند از همین طریق و با معرفی نرم افزارهای رایگان تست و رفع عیب احتمالی کالاها، آرامش خاطر استفاده کنندگان خود را تضمین نمایند. در همین راستا مشاورین فنی شرکت نیز از طریق تلفن های ویژه ای که در آینده ای نزدیک اعلام خواهند شد اقدام به آموزش شیوه بکارگیری صحیح محصولات و پاسخگویی به سوالات مخاطبین و رفع ابهامات مورد نظر مردم خواهند نمود.کلینیک خدمات مشتریان ویرا در ابتدای راه اندازی 9 ساعت در روز فعالیت خواهد کرد و در دورهای زمانی بعدی مدت بیشتری را برای ارائه خدمات تخصیص خواهد داد.