کد مطلب:9
تاریخ انتشار:19 اسفند 1392 ساعت 10:10

ایجاد دفاتر گارانتی و خدمات استانی

چکیده: شرکت ویرا قصد دارد علاوه بر ارائه خدمات تعویض به خریداران نهایی از طریق نمایندگان فروش استانی خود، در سال 1393در تعدادی از استانهای کشور، دفاتر ویژه گارانتی و خدمات راه اندازی نماید. دفاتر مذکور به طور مستقیم از طریق دفتر گارانتی و خدمات تهران پشتیبانی می شوند.این دفاتر مطابق با استانداردهای اعلام شده شرکت فعالیت خود را اغاز خواهند نمود و جلب رضایت مراجعه کنندگان اصلی ترین هدف مسئولین این دفاتر خواهد بود

شرکت ویرا قصد دارد علاوه بر ارائه خدمات تعویض به خریداران نهایی از طریق نمایندگان فروش استانی خود، در سال 1393در تعدادی از استانهای کشور، دفاتر ویژه گارانتی و خدمات راه اندازی نماید. دفاتر مذکور به طور مستقیم از طریق دفتر گارانتی و خدمات تهران پشتیبانی می شوند.این دفاتر مطابق با استانداردهای اعلام شده شرکت فعالیت خود را اغاز خواهند نمود و جلب رضایت مراجعه کنندگان اصلی ترین هدف مسئولین این دفاتر خواهد بود. با این رویکرد سرعت خدمات رسانی به نمایندگان شرکت و خریداران بومی، بیشتر خواهند شد.
برگزاری جلسات تخصصی با نمایندگان،ارائه آموزشهای دوره ای به ایشان، انجام تعمیرات مورد نیاز، تهیه گزارشات مستدل از نظرات اعضای کانال توزیع و خریداران نهایی و افزایش اطمینان خاطر نمایندگان فروش و مردم، از دیگر اهداف تاسیس این دفاتر می باشد.