معرفی دفتر گارانتی و خدمات پس از فروش

در تمام شرکت های دانش بنیان ارائه خدمات فروش، از موثرترین روشهای برآورده کردن

خواسته های خریداران است .

 با توجه به اهمیت زنجیره تامین خدمات مورد نیاز مشتریان،بخش گارانتی و خدمات شرکت ویرا همزمان با آغاز فعالیت شرکت، برنامه ریزی خدمت رسانی خود را آغاز نموده و  طی مدت فعالیت خود و در تمام مراحل خرید، پشتیبان خریداران نهایی و اعضای واسطه کانال توزیع خود بوده است.با این رویکرد محل ارائه خدمات در ساختمانی با سریعترین امکان دسترسی فروشندگان،جایابی شده است.

 تیم مجرب مستقر در دفتر گارانتی و خدمات پس از فروش که ترکیبی از نیروهای تحصیلکرده فنی و مدیریتی هستند،پس از گذراندن دوره های آموزشی تعیین شده،فعالیت های خود را جهت ارائه خدمات پیش، حین، و پس از فروش، آغاز نموده اند و با حساسیت ویژه ای، تلاش می کنند ابهامات خریداران را در کمترین زمان ممکن برطرف نمایند.

 با توجه برنامه ریزی های استراتژیک شرکت در این بخش، در صورت بروز اشکالات فنی، اغلب کالاهای ویرا،با نظارت و راهنمایی همکاران این دفتر، توسط نمایندگان مستقر در شهرهای مختلف تعویض و یا تعمیر می شوند.

 در همین راستا،بررسی های دوره ای نظرات اعضای کانال توزیع در اغلب تحقیقات صورت گرفته، نشانگر تبدیل اقدامات پشتیبانی و خدمات شرکت به عنوان یکی از مزیت های پایدار این شرکت در سالهای اخیر بوده است.

 مدیران این بخش از شرکت، نیز در راستای ماموریت شرکت و مبتنی بر ارزشهای محوری تعریف شده شرکت، سالانه برای بهبود خدمات رسانی خود تلاش می کنند و با اخذ نظرات مشاورین و متخصصین مدیریتی و فنی، روشهای جدیدی را بر تعمیق و توسعه اقدامات خود در نظر می گیرند.

 این بخش تلاش می کند درکمترین زمان، مطلوب ترین خدمات را به مشتریان خود ارائه نماید و ظهور رضایت مخاطبین را شاخص بهبود مسیر خدمات رسانی خود قرار دهد.

 ما معتقدیم، در هر لحظه ای از زمان،واحد گارانتی و خدمات ویرا، هم نیازمند غنی سازی درونی است و هم مشتاق نظارت نمایندگان فروش و خریداران محصولات شرکت در سرتاسر کشور است و مشتاقانه پیگیر است تا افتخار ارائه خدماتی شایسته کلیه نمایندگان و خریداران نهایی را در کارنامه فعالیت های خود ثبت نماید.